Açık Hava Reklamcılığı

Banner, billboard, bigboard, bina giydirme , araç giydirme gibi bir çok reklam yapılır.

Açık Hava reklamlarının en önemli özellikleri arasında, hedef kitlesine kolayca farkedilebilen ve akılda kalıcı yöntemlerle ulaşmasıdır. Üç boyutlu ve iki boyutlu tabelalar ve totemler, ATM kabini reklam uygulamaları, banner, billboard, bigboard, megaboard, bina giydirme , araç giydirme açık hava reklamlarıdır.

Araştırma için görüşülen kişilere, fotoğraf ve açıklamalar ile desteklenmiş açıkhava reklam üniteleri gösterilerek, son bir hafta içerisinde bu ve benzeri reklam panolarını görüp görmedikleri soruldu. Buna göre; 10 kişiden 9’u en az 1 açıkhava reklam ünitesi gördüğünü belirtiyor. Açıkhava reklam ünitelerinin bilinirliği ise %90’ın üstünde.

Araştırma kapsamında görüşülen kişilerin %59’u alışverişe giderken sokaktaki reklam panolarına daha çok dikkat ettiğini belirtirken; %65’i açıkhava reklam ünitelerinde yer alan indirim haberlerinin hemen dikkat çektiğini belirtiyor. Bu oran kadınlarda %66’ya yükseliyor.